Skip to main content

Marcel Dupré (1886-1971)

from Evocation, op.37 no.3 (1941)

Allegro deciso

Joseph Rheinberger (1839-1901)

Sonata in G sharp minor, op.175

Allegro moderato

Skandinavisch

Introduction & fuge

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Mensch, willst du leben seliglich, Bux 206

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, Bux 224

Nun komm, der Heiden Heiland, Bux 211

Jonathan Nangle (1981-)

Toccata l'homme armé  (2014)

Sebastian Adams (1991-)

New Work

Dietrich Buxtehude

Praeludium in E minor, BuxVW 142

Jean Langlais (1907-1991)

Fête, op.51 (1946)